0 486 518 10 08

2017 Nisan Ayı Meclis Kararları

25.04.2017 10:03

2017 Nisan Ayı Meclis Kararları

2017 YILI NİSAN AYI  MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar Tarihi :03/04/2017

Karar No       :2017/24

Kararın Özü  :  5393 Sayılı Yasanın 18 ve 56. Maddeleri gereği ve ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi gereği çıkarılan Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında Yönetmenliğin 11. Maddesinin 3. Bendine istinaden; Belediye Meclisine sunulan Silopi Belediye Başkanlığının, 2016 yılı Faaliyet Raporu görüşülerek; Görevden alınan Belediye Başkanı döneminin (01. 01. 2016 - 11. 09. 2016) faaliyet raporundaki açıklamaların YETERSİZLİĞİNE ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 26. Maddesi gereği işlem tesis edilmesine, 11.09.2016 tarihinden itibaren görevlendirilmesi yapılan Belediye Başkan V. Döneminin (11. 09. 2016 - 31. 12. 2016) faaliyet raporundaki açıklamaların YETERLİ görüldüğünden, Başkanlığımızın 2016 Yılı Faaliyet Raporu yukarıda belirtilen şekilde KABULÜNE oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar Tarihi :04/04/2017

Karar No       :2017/25

Kararın Özü  :46.73.09.34.01.1.2.00.5.09.6.1.01 Yedek Ödenek Tertibinden 150.000,00-TL düşürülerek, 46.73.09.22.01.3.9.00.5.03.1.7.01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları Giderleri Tertibine  150.000,00-TL eklenmesine 5393 ayılı kanunun 18/b maddesi uyarınca oy birliği ile karar verildi.

Karar Tarihi :05/04/2017

Karar No       :2017/26

Kararın Özü  : 1- Tapuca Belediye adına tescil edilen Tapuca Silopi İlçesi Şehit Harun Boy Mahallesine kayıtlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 193 ada 43 nolu parsel 6.385,21 m²"lik alanı Belediyemiz açısından satışının gerçekleştirilmesinin daha yararlı olacağı uygun görülerek, 2886 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri dahilinde satışa çıkarılması için Belediye encümenine yetki verilmesine;

2- Yine Tapuca Belediyemize ait Silopi İlçesi Cudi Mahallesine kayıtlı bulunan 1188 ada 1 nolu parselden belediyemiz hissesine düşen 2.235,55 m²"lik alanın hissedarımız olan Sertaş Petrol ve Tarım Ürünleri Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine  satışının yapılması için Belediye encümenine yetki verilmesine, 5393 sayılı kanun"un 18. maddesi ile 3194 sayılı yasanın 17. maddesi uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi :06/04/2017

Karar No       :2017/27

Kararın Özü  : 1- İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisevine kurulmak üzere çocuk oyun parkı malzemesi olarak; 1-Top Havuzu ( 1 Adet), 2-Plastik Toplar (1000 Adet), 3- Tekli Tahterevalli (2 Adet),  4-Çiftli Tahterevalli (1 Adet),  5-Yer Minderi ( 20 M²),  6- Plastik Çit ( 20 Adet) olmak toplam 6 Kalem Malzeme;

2- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kavallı Köyü İlk/Orta Okulu 600 m² lik bahçe düzenlemesi için 1-21.000 Adet Kilitli Parke taşı 2- 90 m³ Kum olmak üzere 2 Kalem;

3-Pınarönü  İlk/Orta Okulu 1000 m³ bahçe düzenlemesi için 1-35.000 Adet Kilitli Parke Taşı, 2- 150 m³ Kum olmak üzere 2 Kalem;

4- Dicle Ortaokulunun bakım ve onarımı için 1- Dış Cephe Boyası (25 Adet), 2-İç Cephe Boyası (40 Adet), 3-Slikonlu Boya (55 Adet), 4- Tavan Boyası (19 Adet), 5- 1/1 Enamal Boya (20 adet) olmak üzere 5 Kalem

5- İlçemiz Yenişehir Ortaokulu,Silopi İmam Hatip Ortaokulu,  Senan İdin Anadolu Lisesi, Habur Anadolu Lisesi, Süleyman Demirel İlkokulu, Gazipaşa İlk/Ortaokulu, Yenişehir Ortaokulu, Selahaddin Eyubi Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu, Şehit Jandarma Er Mehmet Halil Barkın İlkokulu, Hürriyet İlkokulu, Sevgi Yolu Anaokulu ve Şehit teğmen Şenol Kamış Anaokulu olmak üzere toplam 12 Okula Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması;

6-İlçemizde bulunan Hz. Süleyman Kur"an Kursu inşaatı için 50 Torba Çimento, Hz. Yusuf Camii Taziye Evine 1 Adet 12000 BTU Klima ve 1 Adet Derin Dondurucu, Ravza Camii Taziye Evi yapımı için 6 Ton İnşaat Demiri ve 70 m³ Hazır Beton ile Yenişehir Mahallesinde yeni yapılan Cami ve Taziye Evi inşaatı  için 50 Ton İnşaat Demiri olmak üzere 6 Kalem;  5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesinin (b) fıkrası gereğince İlçe Emniyet Müdürlüğüne 6 Kalem, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 21 Kalem, Kur"an Kursu ve Camilere 6 Kalem olmak üzere toplam 33 Kalem Malzemenin ayni olarak karşılanmasına ve  gereği yapılmak üzere kararın Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğüne tevdiine  oy birliği ile  karar verildi.

 

Karar Tarihi :07/04/2017

Karar No       :2017/28

Kararın Özü  : (PİN : UİP-24887) Silopi İlçesi, Şehit Harun Boy  mahallesinde bulunan 322  nolu  ada 37 nolu parsel için hazırlanan imar komisyonu raporunun kabulüne, bir aylık yasal askı süresini müteakip söz konusu gereği için dosya ve eklerinin İmar ve şehircilik Müdürlüğüne tevdiine, 3194 sayılı kanun"un 8/b maddesi uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi :07/04/2017

Karar No       :2017/29

Kararın Özü  : PİN : UİP-24882) Silopi İlçesi, Şehit Harun Boy  mahallesinde bulunan 322  nolu  ada 53 nolu parsel için hazırlanan imar komisyonu raporunun kabulüne, bir aylık yasal askı süresini müteakip söz konusu gereği için dosya ve eklerinin İmar ve şehircilik Müdürlüğüne tevdiine, 3194 sayılı kanun"un 8/b maddesi uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi :07/04/2017

Karar No       :2017/30

Kararın Özü  : PİN : UİP-24173) Silopi İlçesi, Cumhuriyet mahallesinde bulunan 170 nolu parsel için hazırlanan imar komisyonu raporunun kabulüne, bir aylık yasal askı süresini müteakip söz konusu gereği için dosya ve eklerinin İmar ve şehircilik Müdürlüğüne tevdiine, 3194 sayılı kanun"un 8/b maddesi uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi :07/04/2017

Karar No       :2017/31

Kararın Özü  : PİN : UİP-22236) Silopi İlçesi, Yeşiltepe mahallesinde bulunan 1035 Ada 1 nolu parsel için hazırlanan imar komisyonu raporunun kabulüne, bir aylık yasal askı süresini müteakip söz konusu gereği için dosya ve eklerinin İmar ve şehircilik Müdürlüğüne tevdiine, 3194 sayılı kanun"un 8/b maddesi uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi :07/04/2017

Karar No       :2017/32

Kararın Özü  : PİN : UİP-24880) Silopi İlçesi, Şehit Harun Boy mahallesinde bulunan 322 Ada 36 ve 37 nolu parsel için hazırlanan imar komisyonu raporunun kabulüne, bir aylık yasal askı süresini müteakip söz konusu gereği için dosya ve eklerinin İmar ve şehircilik Müdürlüğüne tevdiine, 3194 sayılı kanun"un 8/b maddesi uyarınca oy birliği ile karar verildi.