0 486 518 10 08

Kadın Merkezimizde Kadınlar Günü

08.03.2017 19:32

Kadın Merkezimizde Kadınlar Günü

Belediyemize bağlı Kadın Eğitim, Kültür ve Destek Merkezimizde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”e yönelik program düzenlendi.

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle Kadın Eğitim, Kültür ve Destek Merkezimizde komedi tiyatro gösterisi, Anasınıfı öğrencilerinin şarkı söylemeleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlk olarak Eğitim, Kültür ve Destek Merkezi Müdiremiz Gönül Ürgen günün anlam ve önemine değindi.

Gönül Ürgen; “Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu,  sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur. Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşımaktadır. Tüm dünyada tartışılan kadın kimliği, ülkemizde ırksal, kültürel, etnik,  dini,  ve benzeri farklılıkları içerisinde algılanmakta ve bu farklılıkları ile gerek sosyal gerek siyasal hayatımızı zenginleştirmektedir,  Bu zenginlik sadece demokrasimizi güçlendirmemekte aynı zamanda toplumsal ahengimizi de ortaya koymaktadır,  Osmanlıdan günümüze bu çeşitlilik ve kimlik zenginliğini yaşayan ülkemizde kadınlar,    erkeklerle birlikte sosyo-kültürel, siyasal tarihimizin inşa ve ihyasında büyük roller üstlenmişlerdir. Unutulmamalıdır ki,  istiklal savaşının Nene Hatun"u, Halide Edip Adıvar"ı, Halime Çavuş"u, bizim kadınlarımızdır. Tarih bu konuda bize şöyle seslenir; Kadının müdahil olmadığı, kafasında yer bulmadığı, hiçbir sosyo-kültürel ve siyasal hareket başarıyı yakalayamaz. Sözlerimi bitirirken bu önemli günde bizimle birlikte olan, desteğini sunan bakanlığımıza, çabalarımıza el ve gönül veren tüm STK"lara katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda bizlere her türlü desteği sağlayan Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız Sayın Savaş Konak'a sonsuz teşekkürlerimiz sunuyorum. Kadın varsa Demokrasi Var diyerek 8 Mart Dünya Kadınlar gününüzü kutluyor saygılarımı sunuyorum.”dedi.

Ardından AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan yaşanan huzur ortamına değindi. Ülkenin sancılı bir süreçten geçtiğini ve 16 Nisan sonrasında yep yeni bir Türkiye"nin olacağını belirtti. Kadınların 15 Temmuz akşamı yaşanan olaylarda büyük rol pynadığına da değinen Atan, bütün kadınların gününü kutladı.

Program daha sonra Aile Toplum Merkezine bağlı Psikolog Berfin Koç ve Hemşire Gülseren Tokay"ın 'Evlilik Çalışmaları ve Çözüm Yolları' adlı semineri ile devam etti.

Psikolog Berfin Koç; “Aile,insanlık tarihi boyunca var olan ve değişmeler karşısında sürekliliğini her zaman koruyan bir kurumdur.Bu güne kadar kurulmuş olan bütün medeniyetlerde,bütün hukuk sistemlerinde ve dinlerde toplumsal hayatı,birlik ve bütünlüğü sağlamaya yönelik düzenlemelerin esas objesi aile olmuştur. Aile ,insanoğlunun en derin eğitim etkilerini aldığı ,pek çok şeyler öğrendiği ve hayata hazırlandığı bir okuldur.Diğer yandan aile ,dünyaya masum ve nötr bir özellikte gelen çocuğa hem ferdi hem de sosyal ve kültürel yönden kimlik kazandıran bir yerdir.Çocuğun şahsiyeti bir nevi aile eğitimi vasıtasıyla oluşmaktadır.Verdikleri eğitimle çocuklarının şahsiyetini çizen aileler, dolayısıyla mensubu bulundukları milletinde şahsiyet ve kaderini çizmektedir.Bu sebepledir ki aile eğitiminin değeri ve sorumluluğu büyük önem arz etmektedir. Elbette aile kurumu toplumsal örgütlenme ve yapılanmada bunun dışında düşünülemez. Fakat insan aynı zamanda hafızası ve hatırası tarihi ve geçmişi olan bir varlıktır da. Bu yönüyle insan koruyucu, gözetici, sadık kısacası bazı değerlere sıkı sıkıya bağlı kalmak durumundadır ki insanın değişmeyen , kalıcı olana ilişkisi de buradadır. Başka bir söyleyişle insan ve toplum açısından zaman ve şartlar gereği bilirli değişikliklerin olması gereklidir. Bu değişim isteği insanın fıtratında kaynağını bulan bir olgudur. Çünkü değişim insanın insan olarak iyiye güzele ve doğruya yönelmesiyle vazgeçilmeyecek bir süreç olarak kabul edilmelidir. Kaldı ki insan iyiye güzele ve doğruya yöneldiği anda kendi özünü, asıl insan olma olgusunu yavaş yavaş gerçekleştirmeye başlar. İnsan değişmeyen fıtratını değişen ortam ve şartlar bakımından tanımak,bu tanıyışına bağlı olarak da belli bir değişim içinde,yani sürecinde olmak durumundadır.ahlaki idealin gerçekleştirilme kaynağı burada söz konusu edilmektedir. Kısacası insan,değişmeyen değerlerini değişen şartlar ve ortama göre yeniden tanımlamakta,belirlemekte,anlamakta ve anlaşılır kılmaktadır.”dedi.