E-mail: info@silopi.bel.tr

Beyaz Masa: 0486 518 1008

Bize Ulaşın

Belediyemiz, DİSK Genel İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Belediyemiz, DİSK Genel İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Belediye Eş Başkanlarımız, Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel İş Eğitim Daire Başkanı M. Salih Doğrul, Genel İş Örgütleme Uzm. Sadık Demir, Disk Bölge Şube Başkanlarının da katılımıyla Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı.

Toplu iş sözleşmesinde yapılan iyileştirmeler;

 • En düşük Maaş 3200 tabanından 6020 lira tabanına yükseltildi. Ortalama yüzde yüz zam yapıldı.
 • Dini bayramlar ile 1 Mayıs İşçi Emekçi bayramın ikramiyesi 75 TL den 250 liraya çıkartıldı.
 • Tediyeler 52 günden 80 güne çıkartıldı. Tediye ödemeleri her 4 ayda bir yapılacak.
 • Maaş, Sosyal sosyal yardım ile birlikte ortama 8 bin TL oldu.
 • Evli veya çocuklarına bakmakla yükümlü sendika üyesi işçilere ayda Net 500.00 Aile ve çocuk yardımı yapılır.
 • İlkokulda okuyan kız çocuğu için Net 115,00-TL. Erkek çocuğu için Net 65.00 TL
 • Ortaokulda okuyan kız çocuğu için Net 180.00 TL Erkek çocuğu için Net 130.00 TL
 • Lisede okuyan kız çocuğu için Net 250.00 TL erkek çocuğu için Net 200,00-TL.
 • Yükseköğrenim gören kız çocuğu için Net 500.00 TL Erkek çocuğu için Net 400,00-TL öğrenim yardımı verilir.
 • Engelli çocuğu olan işçilere, her ay bir yevmiyesi tutarında engelli yardımı verilir. Yukarıda belirtilen eğitim yardımı okul çağına gelmiş kız çocuğunu okula göndermeyen işçinin erkek çocuğuna da belirtilen yardımlar yapılmaz.
 • İşçilere, fiilen çalışmalarına bakılmaksızın her ay Net 240,00-TL. yemek yardımı sosyal yardım olarak verilir.
 • İşe girdiği günden başlayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az 1 yıl çalışmış olan işçilere, aşağıdaki süreler kadar yıllık ücretli izin verilir.
 • a) Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 20 iş günü,
 • b) Hizmet süresi 5 yıldan fazla 10 yıldan az olanlara 25 iş günü,
 • c) Hizmet süresi 10 yıl ve daha fazla olanlara 30 iş günü.
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Kadın personeller için İdari izin sayılacak.
 • İşveren, İSTANBUL sözleşmesi ve ILO 190 sayılı sözleşme başta olmak üzere uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve diğer mevzuat hükümlerinin ön gördüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik düzenlemelerin yaşama geçirilmesi için gerekli önlemleri alır. Bu önlemlerle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, işyerinde kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadın ve erkek çalışanların eşit fırsatlara sahip olunması, kadınların ayrımcılığa uğramaması için gerekli pozitif ayrımcı tedbirlerin alınması amaçlanır.

 

 • Kadın işçilere yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı vakalarında kadın işçinin beyanı esas kabul edilerek işverence gerekli her türlü tedbir alınarak disiplin kurulunca konu ivedilikle sonuçlandırılır. Bu gündemli toplantılarda disiplin kurulunda bulunan üyelerden işveren ve sendika tarafının en az birer üyesi kadın üye olmak zorundadır. Bu gündemli toplantılar kadın işçinin talebi ve hakları gözetilerek gizlilik prensibine bağlı olarak görüşülür. Ayrıca kadın işçilere yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı şiddet vakalarında kadın işçinin talep edilmesi halinde işveren sığınma evlerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak barınmasını sağlar.

 

 • Kadına ve çocuğa şiddet ya da istismar uyguladığı tespit edilen işçi ‘ işten çıkarılma talebi ile’ disiplin kurulu’na sevk edilir. Disiplin kurulu gerekli soruşturmayı yaparak suçun sabit olması tespiti halinde işçinin iş akdi fesih edilir. işveren bu fiile maruz kalan mağdurla ilgili olarak ise sosyal sorumluluk gereği gerekli her türlü tedbiri (sosyal koruma ve destek, maddi yardım, işe alım vb.) alır.

İçerik Dosyaları
Fotoğrafları büyütmek için tıklayın.

İçerik Paylaş