Silopi'nin Coğrafi Yapısı

Silopi ve çevresinde iki farklı yeryüzü şekline sahiptir. İlçenin kuzeyi, kuzeybatısı ve kuzey doğusu dağlık bir yapı oluşturmaktadır. Dağlık kesim kuzeyden güneye doğru inildikçe düz bir yapıya dönüşür ve güneyde geniş Silopi Ovası uzanır.
Silopi Ovası Türkiye Irak sınırına yaklaştıkça alçalır ve Dicle Nehri ile Habur Çayı"nın birleştiği noktada en düşük seviyeye erişir.Cudi Dağı Silopi"nın kuzeyini tümü ile kaplamaktadır. Cudi Dağı"ndaki yaşlı tortullar güneye doğru daha genç oluşumlar üzerine yüklenmiştir. Cudi Dağı"nın en yüksek noktası 2.114 metre olup, Silopi Ovası"na egemen bir konumdadır. Silopi orman ve ağaç yönünden oldukça zayıftır. İklimin etkisi ile bol miktarda zakkum ağaçlarına rastlanır. Silopi ilçesinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Toprakların % 65"i tarıma elverişli topraklar olup, tarıma elverişsiz olan sadece %15"tir. Platoların oranı ise %20"dir.

Silopi ilçesinin yüzölçümü 790 Km² olup, güneybatısında Suriye (20 Km), güneydoğusunda Irak (51 Km) Devletleri ile batısında Cizre ilçesi (11 Km), kuzeyinde Şırnak ili (33 Km) ve kuzeydoğusunda Uludere ilçesi (11 Km) ile komşudur.

Sezer IŞIKTAŞ
Silopi Kaymakamı
Silopi Belediyesi Başkanı
Sezer IŞIKTAŞ
Silopi Kaymakamı
Silopi Belediyesi Başkanı
Sezer IŞIKTAR