2017 Yılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Güzergâh Planı

2017_Toplanti_ve_gosteri_guzergahi_06022017

Sezer IŞIKTAŞ
Silopi Kaymakamı
Silopi Belediyesi Başkanı
Sezer IŞIKTAŞ
Silopi Kaymakamı
Silopi Belediyesi Başkanı
Sezer IŞIKTAR