(S) Plaka Tahsisi İçin Süre Uzatım

ı

Belediyemizce kura sonucu (S) Plaka tahsis hakkını kazanan Tüzel ve gerçek kişilerin taahhüt ettikleri araçları getirmek için daha önce verilen süreler sona ermiştir. Ancak 25 Ekim 2017 tarih ve 30221 sayılı resmi gazetede yayınlanan Okul Servisleri Araç Yönetmeliğinin Geçici 2.Maddesinin 4.Fıkrası uyarınca “Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamındaki hususlara uygun olmayan yeni üretilen araçların 1/1/2018 tarihinden itibaren okul servis aracı olarak trafik tescili yapılamaz.” Hükmü gereğince uygun araç temini verilen sürede mümkün olmadığı kanaatine varıldığından, Belediye Encümenimizin 18.09.2019 tarih ve 2019/57 nolu kararına istinaden 14.12.2019 tarihine kadar 3 (üç) ay ek süre verilmiştir.

Adalet FİDAN
Silopi Belediye Eşbaşkanı
Süleyman ŞAVLUK
Silopi Belediye Eşbaşkanı
Adalet FİDAN
Silopi Belediye Eşbaşkanı
Süleyman ŞAVLUK
Silopi Belediye Eşbaşkanı
Silopi