5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Meclisimiz 08 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 09:30’da Covid19 salgın hastalık tedbirleri nedeniyle Belediye 4 kat konferans salonunda toplanacaktır.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Meclisimiz 08 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 09:30’da Covid19 salgın hastalık tedbirleri nedeniyle Belediye  4 kat konferans  salonunda  toplanacaktır.

  Söz konusu gündem maddelerinin Belediyemizin hoparlörü ile ilan edilerek, ilan edildiğine dair tutanağın Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda;

        Bilgi ve gereğini rica ederim.   

GÜNDEM :

1­ - Mart ayı İhtisas komisyon raporlarının görüşülmesi

2 ­- Denetim Komisyon raporlarının Okunması

3­ - 2019 Yılı faaliyet raporlarının Görüşülmesi

4­ - İlçemiz şehiriçi  dolmuş güzergahlarının belirlenmesi

5 - ­Viyan Kadın Danışma merkezinin isminin değiştirilmesi

6­ - Bütçe Kesin  Hesabının  Görüşülmesi

7 - ­İhtisas Komisyonları seçimi

8 - ­Daimi Encümen seçimi

Adalet FİDAN
Silopi Belediye Eşbaşkanı
Süleyman ŞAVLUK
Silopi Belediye Eşbaşkanı
Adalet FİDAN
Silopi Belediye Eşbaşkanı
Süleyman ŞAVLUK
Silopi Belediye Eşbaşkanı
Silopi