01.02.2021

Personel Alımı ilanı - 2


Belediyemiz bünyesinde çalışmak üzere 3 Kadın personel alınacaktır. 

Başvuru Tarihleri:  1 Şubat / 12 Şubat 2021

Başvuru Adresi: Silopi Belediyesi

Müracaat Koşulları ve Başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtmiştir. Şartları karşılanmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1- En Az 7 (Yedi) Yıldır Sürücü Belgesi (Ehliyet) almış olmak
2- 25-45 Yaş Aralığı (kadın)
3- Kamu Haklarından mahrum olmamak
4- 28/04/2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan, il özel idareleri ve
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idari
birliklerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin gördürülmesine
ilişkin usul ve esasların 4.maddesindeki şartları taşıyor olmak
5- İlçe merkez ve köylerinde en az 6 (altı) aydır ikamet ediyor olmak.