(S) PLAKA TAHSİSİ İÇİN SÜRE UZATIMI

Belediyemizce kura sonucu (S) Plaka tahsis hakkını kazanan Tüzel ve gerçek kişilerin taahhüt ettikleri araçları getirmek için daha önce 3 (üç) ay ek süre verilmişti. Ancak 25 Ekim 2017 tarih ve 30221 sayılı resmi gazetede yayınlanan Okul Servisleri Araç Yönetmeliğinin Geçici 2.Maddesinin 4.Fıkrası uyarınca “Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamındaki hususlara uygun olmayan yeni üretilen araçların 1/1/2018 tarihinden itibaren okul servis aracı olarak trafik tescili yapılamaz.” Hükmü gereğince uygun araç temini verilen sürede mümkün olmadığı kanaatine varıldığından, Belediye Encümenimizin 16.02.2018 tarih ve 2018/29 nolu kararına istinaden daha önce vermiş olduğunuz taahhüt süresinin bitiminden itibaren 3 (üç) ay ek süre verilmiştir.

Adalet FİDAN
Silopi Belediye Eşbaşkanı
Süleyman ŞAVLUK
Silopi Belediye Eşbaşkanı
Adalet FİDAN
Silopi Belediye Eşbaşkanı
Süleyman ŞAVLUK
Silopi Belediye Eşbaşkanı
Silopi