Silopi Belediye Başkanlığımız hakkında bazı basın yayın organlarında son dönemlerde artarak devam eden ve Belediye Başkanlığını hedef haline getiren asılsız suç isnatlarında bulunanlara karşı basın metnimizdir.

Silopi Belediye Başkanlığımız hakkında bazı basın ve  yayın organlarında son dönemlerde artarak devam eden ve Belediye Başkanlığını hedef haline getiren asılsız suç isnatlarında bulunanlara karşı basın metnimizdir. 

Silopi Belediye Başkanlığı Görevini Devir aldığımız tarihten bugüne kadar Halkımıza en iyi hizmeti vermek amacıyla mali imkanlar dahilinde aralıksız bir şekilde çalışmaktayız.

Silopi Belediye Başkanlığı olarak yönetimi devraldıktan sonra özellikle yapılan mali denetimler sonucunda Belediyemizin 135 Milyon Türk Lirasına yakın borçlanmaya gidildiği ve Gelirlerin giderleri karşılayamadığı tespit edilmiştir.

Belediyemizin Kayyumlarla yönetildiği süre boyunca birçok yol ve kaldırım tahribat olmamasına rağmen yıkılmış ve yerine asfalt dökülmek suretiyle "yenilemeye" gidildiği tespit edilmiş. İçişleri Bakanlığı tarafından Silopi Genelinde Kara yolları Genel Müdürlüğü'ne ihale yoluyla yaptırdığı asfalt maliyeti 232 Milyon TL'dir. Yollara asfalt döküldükten kısa bir süre sonra Kayyım yönetimi tarafından bu defa alt yapı çalışmaları kapsamında bir çok firma ile çalışılmış yapılan yollar kazılmış ve kullanılmaz hale getirilmiştir. Şuanda Silopi Genelinde yol ve sokakların % 80'i bozulmuş ve onarılmayı beklemektedir. Asfalt çalışmaları  sonunda tahrip edilmeyen mahallerden Dicle Mahallesinde Belediyemizin ilgili birimlerince yapılan denetimlerde bu defa  Dedaş ekiplerince kazılarak tahrip edildiği, bazı yerlerde yama yapıldığı tespit edilmiştir. Sadece 2018-2019 yılları arasında Silopi Belediyesi kayyum yönetimi  tarafından Sadece yol yapımı için dökülen asfalt maliyeti 4.484.000,00 TLdir. Söz konusu Elektrik Dağıtım Şirketinin şehir  içerisinde neden olduğu tahribat yaklaşık 2.240.000,00 TL’dir.

Kaldırım parke taş ihalesi için Belediye kasasından çıkan ücret ise 2.695.000,00 TL’dir.  Dedaşın bu konuda neden olduğu zarar 500.000 TL civarındadır. Bu kadar ciddi rakamlarla yapılan yol ve kaldırımların bu denli gelişi güzel tahrip edilerek kamu malına zarar verilmesine bir Kamu Kurumu olan  Belediyemizin onay vermesi beklenemez.

 DEDAŞ yetkililerine durumun izahı istenmiş cevaben Belediyemiz ile kayyım döneminde  imzalanan Protokole dayalı 3 etap olarak havai hatların yer altına alınması çalışması kapsamında bu çalışmaların yapıldığı tarafımıza iletilmiştir.

Bahsi geçen çalışmalar incelendiğinde ilk iki etap çalışmaların sona erdiği ancak 3. Etap için yapılan başvurunun kabul edildiğine ilişkin herhangi bir protokol imzalanmadığı tespit edilmiştir.

DEDAŞ yetkililerinin 3. Etap çalışmalarının yapılması için dayanak olarak gösterilen evraklar incelendiğinde 11.11.2018 tarihli bir  protokol olduğu tespit edilmiştir.

Belediyemiz E-belediye Sistemi ve fiziki arşivinde söz konusu başvurunun alındığına ve protokolün onaylandığına ilişkin hiçbir bilgi ve belge tespit edilmemiştir.

Sonradan Belediye yetkilisi olmayanlarca imzalandığı anlaşılan söz konusu belgelerde Belediye Başkanlığı mührü ve ilgili Fen İşleri Müdürlüğü Kaşesi mevcut değildir. Bu konuda resmi evrakta sahtecilik suçundan suç duyurusunda bulunulmuş tahkikat devam etmektedir.

Önceki iki etap çalışmalar için her  ne kadar  protokol imzalanmış ise de şartlarına uyulmadan çalışmaların bitirildiği tespit edilmiştir.

Özellikle havai hatlar yer altına alınırken henüz yeni yapılmış Asfalt yolların kesilmesi, kazılması  sonrasında eski hale getirme yönündeki şartlar yerine getirilmemiş, yollar beton ile kapatılmış veya hiç kapatılmadan üzerine toprak atılıp o şekilde bırakılmıştır.


 Oysa imzalanan protokolün biran geçerli sayılması durumunda bile kazılan asfaltın tekrar asfalt ile onarılması gerektiği aksi durumda Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce çalışmaların durdurulabileceği imza altına alınmıştır. Her iki durumda da Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nün söz konusu tahribatları durdurma yetkisi mevcuttur.

Bozulan yolların yamalanması, eski halinden çok uzak ve işlevsiz olmasına neden olmaktadır. Yolların ilk görünümüne kavuşması yaklaşık 20. Milyon TL’lik bir maliyete neden olacaktır.

Belediyemizin ısrarla ve sabırla ilgili tahribatların giderilmesi için ihtarda bulunduğu şirket yetkilileri gereği yerine getirmediği gibi belediye Başkanlığına rağmen söz konusu tahribatlara devam etmiştir.

En son 20.08.2019 Tarihinde söz konusu çalışmalar durdurulmadığı takdirde kamu malına zarar ve resmi belgede sahtecilik suçlarından ilgili şirket yetkilileri  haklarında suç duyurusunda bulunacağı bildirilmiştir.

Tahribat çalışmaları durdurulmadığından ilgililer hakkında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı’nda suç duyurusunda bulunulmuştur.

21.08.2019 tarihinde Dicle Mahallesi 21. Cadde üzerinde Dedaş yetkililerince çalışmalar yapıldığı  ihbarı üzerine ilgili yere Belediye Zabıta Müdürlüğü personelleri Fen İşeri müdür vekili ve Belediye Başkan vekili tarafından gidilmiş ve çalışmalar durdurulmuştur.

Söz konusu çalışmalar durdurulduktan sonra 23.08.2019 tarihinde   Dedaş yetkililerinin Dicle Mahallesi 21. Cadde üzerinde kazı çalışmaları yaptığı tespit edilmiş,  kazı ve tahribat  yerine gidilmiş  Dedaş ekiplerinin kazı çalışması ve elektrik panoları  kaldırımlara yerleştirildiği , daha önce Dedaş Yetkililerince çağrılan Silopi Emniyet Müdürlüğü’ne Bağlı Kolluk kuvvetlerinin hazır olduğu görülmüş durum kendilerine aktarılmıştır.

Kolluk kuvvetleri kendilerine Dedaş’ın burada çalışma yapmasının sağlanması yönünde talimat aldıklarını bildirmişlerdir. 

Konu hakkında Dedaş Yetkilileri ile istişare edilirken herhangi bir taşkınlık tartışma  olmamasına rağmen Kolluk Güçleri belediye Personellerimiz hedef alarak biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulunmuştur. Belediyemizin 5393 sayılı kanun kapsamındaki denetleme yetkisi kolluk kuvvetlerinin kaba gücüyle  engellenmiştir. Bir kamu kurumu olan Belediyemiz kanuni yetkileri kanuna aykırı bir şekilde yanlış yönlendirme ve farklı çıkar ilişkilerine bağlı olarak kamu yararından uzak bir biçimde Silopi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince  engellenmiştir.

Kolluk kuvvetlerinin    aşırı ve orantısız müdahalesi sonucu yaralanan Belediye Fen İşleri Müdür Vekilimiz Hastaneye gidip darp raporu almak isterken hastanede bulunan polis  memurları tarafından  engellenmiş ve uzun süre bekletildikten sonra hakkında gözaltı kararı verildiği açıklanmış ve mağdur  iken şüpheli bir duruma sokulmuştur.

Kendisinin yaralanmasına neden olan kolluk güçlerini şikayet için gittiği Emniyet Müdürlüğünde daha önce mizansen bir şekilde hazırlanan bir iddia ile belediye personelimizin  polis memuruna hakaret, kasten yaralama vb. bir çok uydurma gerekçelerle ifadesi alınmış adliyedeki işlemleri sonrası adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

Tamamen düzmece olan bu iddia karşısında hukuki yolları sonuna kadar kullanacağımızı buradan ifade ediyoruz.

Ayrıca Silopi İlçesi mücavir alanları içerisinde bulunan yol kaldırım yer altı ve diğer alanlar üzerinde tasarruf hakkına sahip tek kurum Silopi Belediyesindedir. Gerek 5393 sayılı Belediye kanunu  Gerek 3194 sayılı imar kanununa göre bu yetki Belediyelere verilmiştir.

Özellikle halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması hususunda kazılan çukurların doldurulmadan bırakılmasını engellemek belediyenin sorumluluğundadır.

Yine aynı şekilde Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 16. Maddesinde  Belediye trafik hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmemiş buna göre ; belediyeler  Yaya ve taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği  tehlikeye düşüren, motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak… zorundadır denilmektedir.

Bunun dışında yapılacak herhangi bir kazı veya benzeri çalışma belediye bilgisi ve oluru dışında yapılamaz yapıldığı takdirde doğacak zararlardan sorumlu olurlar.

Bu kapsamda Dedaş’ın hukuka aykırı eylemleri nedeniyle Belediye Başkanlığımız tarafından Silopi Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunulmuşken Kolluk güçlerinin bu şekilde Belediye çalışanlarına saldırması kanuna aykırılık teşkil etmektedir.

Medyada savcılık kararıyla Dedaşın   çalışmalara başlandığı ve Belediyemiz personellerinin kışkırtması neticesinde bir polis memurunun yaralandığı bildirilmiştir.

Ancak savcılık dosyasına sunduğumuz kamera kayıtlarından da anlaşılacağı üzere herhangi bir arbede yaşanmış değildir. Vatandaşların olay yerinde Dedaş ekiplerine müdahale etmediği de yine aynı görüntülerde mevcut. Ayrıca kolluk kuvvetlerine de hiçbir suretle saldırı olmamıştır. Aksine kolluk kuvvetleri orantısız güç kullanarak Belediye Personellerinin görevlerine engel olmakla ve yaralamakla suç işlemiştir. Söz konusu yanlış ve kasıtlı haberlerin hiçbir dayanağı yok ve asılsızdır.

Belediyemizi illegal-ize  etmek,  itibarını zedelemeye yönelik kasti haberler yapanlar ve personellerimizin yaralanmasına neden olan kişi ve kurumlar  hakkında da ayrıca  hukuki yollara başvurulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Adalet FİDAN
Silopi Belediye Eşbaşkanı
Süleyman ŞAVLUK
Silopi Belediye Eşbaşkanı
Adalet FİDAN
Silopi Belediye Eşbaşkanı
Süleyman ŞAVLUK
Silopi Belediye Eşbaşkanı
Silopi