E-mail: info@silopi.bel.tr

Beyaz Masa: 0486 518 1008

Bize Ulaşın

Ruhsat İşlemleri

Ruhsat İşlemleri

Sıhhi Müesseseler İçin Ruhsat Müracaatında İstenen Belgeler

Sıhhi İşyerleri İçin

1- DİLEKÇE VE BEYAN FORMU
2- KİRACI İSE KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ, MALİK İSE TAPU FOTOKOPİSİ
3- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
4- ŞİRKET İSE SİCİL GAZETESİ – İMZA SİRKÜLERİ
5- TEMİZ KAĞIDI (BELEDİYE TAHSİL ŞEFLİĞİ – GİRİŞ KAT)

Umuma Açık İşyerleri İçin Ek Olarak

6- KAT MALİKLERİNDEN İZİN
7- SABIKA KAYDI

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ;
BEYAN FORMU EKSİKSİZ VE DOĞRU BİLGİLER İLE DOLDURULACAKTIR.GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNULMASI HALİNDE BEYAN SAHİPLERİ HAKKINDA İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE İŞLEM YAPILACAKTIR.

Gayrısıhhi Müesseseler İçin Ruhsat Müracaatında İstenen Belgeler

-Ruhsat başvuru formu. (yetkilisince imzalanıp, varsa kaşelenecek.)
-Kira kontratı
-Tapunun fotokopisi
-Vergi levhası fotokopisi (Aslı görülecek)
-Şirket ise Ticaret Sicil gazetesi örneği
-Şirket ise Mesul Müdürden imza sirküleri alınacak, Şahıs ise İmza Beyanı
-Ticaret Odası Faaliyet belgesi
-Temiz Kağıdı
-İtfaiye Raporu
-İskan Belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi)
-Konut bölgesinde oturanlar için apartman sakinlerinden noter tasdikli Muvvafakatname
-Makine Beyanı
-İşin özelliğine göre gerek görüldüğünde Trafik ve Karayollarından görüş istenecek
-50 Kişiden Fazla İşçi Çalıştıran Müesseselerden ; İŞLETME BELGESİ ve İŞYERİ HEKİM SÖZLEŞMESİ
-Sağlık Muayene Cüzdanı
-Emisyon İzni(Gereken işyerlerinden)

***Yapılan İşin Niteliğine Göre İlave Bilgi ve Belge İstenebilir ve aşağıdaki gerekli belgeleri tamamlayarak Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü"ne başvuruda bulunabilirsiniz