04.01.2021

KANALİZASYON MALZEME MAL ALIM İŞİ


İhale Dosyasını İndirin

KANALİZASYON MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Yapılacağı yer: Yenişehir Mah. İpekyolu üzeri no:150 Silopi belediye başkanlığı

Tarihi ve saati: 07.01.2021 - 14:00