Sıhhi Müesseseler İçin Ruhsat Müracaatında İstenen Belgeler

Sıhhi İşyerleri İçin

1- DİLEKÇE VE BEYAN FORMU
2- KİRACI İSE KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ, MALİK İSE TAPU FOTOKOPİSİ
3- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
4- ŞİRKET İSE SİCİL GAZETESİ – İMZA SİRKÜLERİ
5- TEMİZ KAĞIDI (BELEDİYE TAHSİL ŞEFLİĞİ – GİRİŞ KAT)

Umuma Açık İşyerleri İçin Ek Olarak

6- KAT MALİKLERİNDEN İZİN
7- SABIKA KAYDI

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ;
BEYAN FORMU EKSİKSİZ VE DOĞRU BİLGİLER İLE DOLDURULACAKTIR.GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNULMASI HALİNDE BEYAN SAHİPLERİ HAKKINDA İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE İŞLEM YAPILACAKTIR.


Gayrısıhhi Müesseseler İçin Ruhsat Müracaatında İstenen Belgeler

-Ruhsat başvuru formu. (yetkilisince imzalanıp, varsa kaşelenecek.)
-Kira kontratı
-Tapunun fotokopisi
-Vergi levhası fotokopisi (Aslı görülecek)
-Şirket ise Ticaret Sicil gazetesi örneği
-Şirket ise Mesul Müdürden imza sirküleri alınacak, Şahıs ise İmza Beyanı
-Ticaret Odası Faaliyet belgesi
-Temiz Kağıdı
-İtfaiye Raporu
-İskan Belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi)
-Konut bölgesinde oturanlar için apartman sakinlerinden noter tasdikli Muvvafakatname
-Makine Beyanı
-İşin özelliğine göre gerek görüldüğünde Trafik ve Karayollarından görüş istenecek
-50 Kişiden Fazla İşçi Çalıştıran Müesseselerden ; İŞLETME BELGESİ ve İŞYERİ HEKİM SÖZLEŞMESİ
-Sağlık Muayene Cüzdanı
-Emisyon İzni(Gereken işyerlerinden)

***Yapılan İşin Niteliğine Göre İlave Bilgi ve Belge İstenebilir ve aşağıdaki gerekli belgeleri tamamlayarak Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü"ne başvuruda bulunabilirsiniz

Sezer IŞIKTAŞ
Silopi Kaymakamı
Silopi Belediyesi Başkanı
Sezer IŞIKTAŞ
Silopi Kaymakamı
Silopi Belediyesi Başkanı
Sezer IŞIKTAR